The Old Gdansk Beer Pub & Caffe

Rezerwacje – Booking

READ IN ENGLISH

Rezerwacje miejsc na koncert lub inny event są płatne z góry gotówką lub przelewem na nasze konto.
Koszt rezerwacji to symboliczne 10 zł lub 20zł od osoby w zależności od wydarzenia, liczony w sposób następujący:

JAK LICZYMY?
1 osoba: 10zł | 2 osoby: 20zł | 7 osób: zniżka
czyli 10 zł od osoby

 • Gotówka: płatność można uregulować w naszym lokalu w godzinach jego pracy, informacja tel. 694 529 041 lub 694 225 100
 • Przelew*: Bank Zachodni WBK
  Julia Vikman,  80-831 Gdańsk, ul. Piwna 56/57 lok. 1A
  Konto nr. 71 1090 1098 0000 0001 0398 3364
  W tytule przelewu w dowolnej formie prosimy wpisać: Termin, Imię i Nazwisko, Ilość miejsc

* – prosimy o kontakt telefoniczny przed pod nr. 694 529 041 lub 694 225 100

W przypadku rezerwacji miejsc na inne wydarzenia niż koncerty prosimy o kontakt w sprawie ustalenia szczegółów pod nr. 694 225 100


To reserve a table for live music performance or any other event you’re required to pay in advance. We accept both, cash and bank transfer. For special events price could be a bit higher.
The price of a single reservation is counted as it follows:

How do we count?
1 person: 10 zł | 2 person: 20 zł | 7 person: discount
Which means 10 zł per person.

 • Cash: payment is available in our pub during the work hours, additional information at: +48 694 529 041 or +48 694 225 100
 • Bank transfer*: Julia Vikman
  80-831 Gdańsk, ul. Piwna 56/57 lok. 1A
  IBAN PL71109010980000000103983364
  SWIFT (BIC CODE): WBKPPLPP
  Bank name: Bank Zachodni WBK
  To successfully reserve a table we ask you to include following information in the bank transfer title : Date, Name and Surname, Number of places being reserved

* – please contact us before making a reservation at +48 694 529 041 or +48 694 225 100 (mobile)

If you’re willing to reserve a place for an event different than live music performance, please contact us at +48 694 225 100 (mobile).

 

Leave a Reply